De Zaterdagschool

Naast het aanbieden van regulier onderwijs opent het Johan de Witt maar al te graag de deuren op zaterdag voor de volwassenen en kinderen uit de wijk. Zo organiseert het Johan de Witt, in nauwe samenwerking met de gemeente Den Haag, een zaterdagschool op drie locaties. Wekelijks nemen ongeveer 600 mensen deel aan de zaterdagschool. Het onderwijs op de zaterdagschool richt zich op kinderen van groep 7 en 8, leerlingen van het voortgezet onderwijs en volwassen.
Er bestaat een uitgebreid aanbod, o.a.:

  1. Lessen Nederlands (NT2), Engels en ICT voor volwassenen;
  2. Lessen Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde voor leerlingen uit het
  3. voortgezet onderwijs, wonend in de wijken waar de scholen staan;
  4. Examentrainingen voor middelbare scholieren, wonend in de wijken waar de
  5. scholen staan, in vakken zoals Nederlands, Engels en wiskunde;
  6. Voorbereiding op de entreetoets, de cito eindtoets en de overstap naar het voortgezet onderwijs; dit is bedoeld voor leerlingen afkomstig uit groep 7 en 8.