De Zaterdagschool

Spanning aan de Capadosestraat…….

Hoeveel kinderen komen er dit jaar? Om 8.45 gaat de deur open, 8 leden van het zaterdagteam staan klaar om de leerlingen en hun opvoeders welkom te heten. Er staan meer dan 50 kinderen beneden aan trap met hun opvoeders. De aula stroomt vol. We hebben nauwelijks genoeg stoelen om iedereen te kunnen laten zitten.

Na een kort welkomstwoord krijgen de verzorgers, voor zover ze hun kinderen nog niet hadden aangemeld via de basisschool, de gelegenheid om het inschrijfformulier in te vullen. Ondertussen gaan de docenten met groepjes op pad om het gebouw te leren kennen. Na deze kennismaking en uitleg over het programma gaan we genieten van het weekend. Tegen 12 uur keert de rust terug aan de Capa.

We moeten ons opladen … ..want 8 september gaat het echt beginnen.

Iedere zaterdagmorgen worden lessen gegeven in twee blokken met daartussen een pauze. Maximaal 6 deelnemers per groep, onder begeleiding van ervaren (vak)docenten.

De lessen zijn kosteloos voor alle leerlingen van het basisonderwijs en het voortgezetonderwijs.

Tijdstip
09.00 – 10.30 1e les
10.30 – 10.45 pauze
10.45 – 12.15 2e les

Adres
Johan de Witt locatie Capadosestraat
Capadosestraat 25
2523 AB Den Haag

Bellen mag ook: 070 3884300

Kosten
Deelname voor de leerling is kosteloos

Inmiddels hebben we 8 groepen met Basisschool leerlingen en 1 groep VO leerlingen in huis.

Ons les aanbod bestaat uit; Nederlands (CITO-training) begrijpend lezen, Rekenen en Engels.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.